Udruga okuplja imenovane javne ovršitelje na području čitave Republike Hrvatske.

Uštede kod javnoovršiteljske ovrhe

Uštede kod javnoovršiteljske ovrhe

1. Uštede kod javnoovršiteljske ovrhe na NEKRETNINAMA

 

1.1.1.   TROŠKOVI SUDA i ODVJETNIKA kod sudske ovrhe na nekretninama radi naplate

duga s glavnicom od 3.000,00 kn (npr. neplaćena pričuva za stan):

 

1.1.1.1.     100% ODVJETNIČKE TARIFE (OT) = 625,00 kn

(uklj. PDV – Tbr. 7.1., 42. i 50. OT) naplaćuje se za:

1.1.1.1.1.   odvjetnikov sastav prijedloga za ovrhu (Tarifni br. 11.1. OT)

1.1.1.1.2.   odvjetnikov pristup ročištu za utvrđivanje vrijednosti nekretnine  (Tarifni br. 12.1. OT)

1.1.1.1.3.   odvjetnikov izlazak na vanjsko uredovanje radi razgledavanja nekretnine

                     (Tarifni br. 12.2. OT)

1.1.1.1.4.   odvjetnikov pristup na 1. ročište za dražbu nekretnine (Tarifni br. 12.1. OT)

1.1.1.1.5.   odvjetnikov pristup na 2. ročište za dražbu nekretnine (Tarifni br. 12.1. OT)

1.1.1.1.6.   odvjetnikov pristup na ročište za diobu kupovnine nakon što je nekretnina prodana na dražbi

                  (Tarifni br. 12.1. OT)

TOTAL 1.1.1.1.                                                                                                                                          3.750,00 kn

1.1.1.2.       25% OT = 156,25 kn (uklj. PDV) naplaćuje se za:                                                                                  

1.1.1.2.1.   odvjetnikov sastav očitovanja na nalaz i mišljenje građevinskog vještaka za procjenu tržišne

                  vrijednosti nekretnine (Tarifni br. 11.8. OT)

1.1.1.2.2.   odvjetnikov sastav podneska za zakazivanje 2. ročišta za dražbu nekretnine  (Tarifni br. 11.8. OT)

TOTAL 1.1.1.2.                                                                                                                                              312,50 kn

 

1.1.1.3.      trošak vanjskog uredovanja sudske komisije                                                                   500,00 kn

TOTAL 1.1.1.                                                                                                                                              4.562,50 kn 

 

 

1.1.2.   TROŠKOVI JAVNOG OVRŠITELJA kod JO ovrhe na nekretninama radi naplate duga s glavnicom od 3.000,00 kn (npr. neplaćena pričuva za stan):

 

1.1.2.1.       100% JAVNOOVRŠITELJSKE TARIFE (JOT) = 312,50 kn (uklj. PDV – čl. 5. st. 1., 10. i 18. Pravilnika o nagradi za rad i naknadi troškova jav. ovršitelja = JO Pravilnik) naplaćivao bi se za:

1.1.2.1.1.    JO sastav ovršnog naloga (čl. 5. st. 1. JO Pravilnika)                                                                              

TOTAL 1.1.2.1.                                                                                                                                               312,50 kn

1.1.2.2.       50%   JOT = 156,25 kn (uklj. PDV) naplaćivalo bi se za:                                                                       

1.1.2.2.1.    JO   sastav prijedloga za provedbu ovrhe (čl. 5. st. 3. JO Pravilnika)

1.1.2.2.2.    JO   održavanje ročišta za utvrđivanje vrijednosti nekretnine  (čl. 5. st. 2. JO Pravilnika)

1.1.2.2.3.    JO   izlazak na vanjsko uredovanje radi razgledavanja nekretnine (čl. 5. st. 2. JO Pravilnika)

1.1.2.2.4.    JO   održavanje 1. ročišta za dražbu nekretnine (čl. 5. st. 2. JO Pravilnika)

1.1.2.2.5.    JO   održavanje 2. ročišta za dražbu nekretnine (čl. 5. st. 2. JO Pravilnika)

1.1.2.2.6.    JO   održavanje 3. ročišta za dražbu nekretnine (čl. 5. st. 2. JO Pravilnika)

1.1.2.2.7.    JO   sastav rješenja o dosudi nekretnine (čl. 5. st. 3. JO Pravilnika)

1.1.2.2.8.    JO   održavanje ročišta za diobu kupovnine nakon što je nekretnina prodana na dražbi  (čl. 5. st. 2. JO Pravilnika)

1.1.2.2.9.    JO   sastav rješenja o namirenju (čl. 5. st. 3. JO Pravilnika)

TOTAL 1.1.2.2.                                                                                                                                             1.406,25 kn

1.1.2.3.  trošak  ročišta za posredovanje (uklj. PDV)                                                             625,00 kn

TOTAL – NEUSPJEŠNO posredovanje = 312,50 + 1.406,25 + 625,00 =               2.343,75 kn

TOTAL – USPJEŠNO posredovanje = 312,50 + 156,25 + 625,00 =                     1.093,75 kn

 

UŠTEDA: 1. NEUSPJEŠNO posredovanje = (4.562,50-2.343,75) / 4.562,50 =  48,6%

                         2. USPJEŠNO posredovanje = (4.562,50-1.093,75) / 4.562,50 =       76,0%

 

 

1.2.1.        TROŠKOVI SUDA i ODVJETNIKA kod sudske ovrhe na nekretninama radi naplate

duga s glavnicom od 300.000,00 kn (npr. cjelokupan stambeni kredit):

TOTAL 1.2.1. = 650% x 6.250,00 kn (uklj. PDV) + 500,00 kn = 41.125,00 kn

 

 

1.2.2. TROŠKOVI JAVNOG OVRŠITELJA kod JO ovrhe na nekretninama radi naplate duga s glavnicom od 300.000,00 kn (npr. cjelokupan stambeni kredit):

TOTAL-NEUSPJEŠNO posredovanje=550% x 2.500,00 kn(uklj. PDV) + 625,00 kn = 14.375,00 kn

TOTAL – USPJEŠNO posredovanje = 2.500,00 + 1.250,00 + 625,00 =                            4.375,00 kn

 

UŠTEDA: 1. NEUSPJEŠNO posredovanje =(41.125,00 – 14.375,00)/41.125,00 = 65,0%

                   2. USPJEŠNO posredovanje = (41.125,00-4.375,00) / 41.125,00 =       89,4%

 

2. Uštede kod javnoovršiteljske ovrhe na POKRETNINAMA

 

2.1.1.   TROŠKOVI SUDA i ODVJETNIKA kod sudske ovrhe na pokretninama radi naplate

duga s glavnicom od 3.000,00 kn (npr. neplaćena pričuva za stan):

 

2.1.1.1.       100% OT = 625,00 kn (uklj. PDV) naplaćuje se za:                                                                                

2.1.1.1.1.    odvjetnikov sastav prijedloga za ovrhu (Tarifni br. 11.1. OT)

2.1.1.1.2.    odvjetnikov izlazak na vanjsko uredovanje za pljenidbu pokretnina (Tarifni br. 12.2. OT)

2.1.1.1.3.   odvjetnikov izlazak na vanjsko uredovanje za premještaj (transferaciju) zaplijenjenih pokretnina (Tarifni br. 12.2. OT)

2.1.1.1.4.   odvjetnikov pristup na 1. ročište za dražbu pokretnina (Tarifni br. 12.1. OT)

2.1.1.1.5.   odvjetnikov pristup na 2. ročište za dražbu pokretnina (Tarifni br. 12.1. OT)

TOTAL 2.1.1.1.                                                                                                                                          3.125,00 kn

2.1.1.2.      25% OT = 156,25 kn (uklj. PDV) naplaćuje se za:                                                                                    

2.1.1.2.1    odvjetnikov sastav očitovanja na nalaz  i mišljenje prometnog vještaka za procjenu tržišne vrijednosti motornog vozila (Tarifni br. 11.8. OT)

2.1.1.2.2.   odvjetnikov sastav podneska za zakazivanje 2. ročišta za dražbu pokretnina (Tarifni br. 11.8. OT)

TOTAL 2.1.1.2.                                                                                                                                              312,50 kn

 

2.1.1.3.     trošak vanjskog uredovanja sudske komisije                                                                    500,00 kn  

TOTAL 2.1.1.                                                                                                                                                 3.937,50 kn

  

 

2.1.2.   TROŠKOVI JAVNOG OVRŠITELJA kod JO ovrhe na pokretninama radi naplate

duga s glavnicom od 3.000,00 kn (npr. neplaćena pričuva za stan):

2.1.2.1.      100% JOT = 312,50 kn (uklj. PDV) bi se naplaćivalo za:                                                 

2.1.2.1.1    JO sastav ovršnog naloga (čl. 5. st. 1. JO Pravilnika)                                                                                

TOTAL 2.1.2.1.                                                                                                                                                 312,50 kn

2.1.2.2.        50% JOT = 156,25 kn (uklj. PDV) bi se naplaćivalo za:                                                                         

2.1.2.2.1     JO   sastav prijedloga za provedbu ovrhe (čl. 5. st. 3. JO Pravilnika)

2.1.2.2.2.    JO   izlazak na vanjsko uredovanje radi pljenidbe i premještaja (transferacije) pokretnina

                   (čl. 5. st. 2. JO Pravilnika)

2.1.2.2.3.    JO   održavanje 1. ročišta za dražbu pokretnina (čl. 5. st. 2. JO Pravilnika)

2.1.2.2.4.    JO   održavanje 2. ročišta za dražbu pokretnina (čl. 5. st. 2. JO Pravilnika)

2.1.2.2.5.    JO   sastav zaključka o predaji pokretnina u posjed kupcu (čl. 5. st. 3. JO Pravilnika)

2.1.2.2.6.    JO   sastav rješenja o namirenju (čl. 5. st. 3. JO Pravilnika)

TOTAL 2.1.2.2.                                                                                                                                                937,50 kn

2.1.2.3.  trošak  ročišta za posredovanje (uklj. PDV)                                                            625,00 kn              

TOTAL – NEUSPJEŠNO posredovanje = 312,50 + 937,50 + 625,00 =                   1.875,00 kn

TOTAL – USPJEŠNO posredovanje = 312,50 + 156,25 + 625,00 =                      1.093,75 kn

 

UŠTEDA: 1. NEUSPJEŠNO posredovanje = (3.937,50 – 1.875,00) / 3.937,50  = 52,4%

                         2. USPJEŠNO posredovanje = (3.937,50-1.093,75) / 3.937,50 =          72,2%

 

 

 

2.2.1. TROŠKOVI SUDA i ODVJETNIKA kod sudske ovrhe na pokretninama radi naplate

duga s glavnicom od 300.000,00 kn (npr. cjelokupan stambeni kredit):

TOTAL 2.2.1. = 550% OT x 6.250,00 kn (uklj. PDV) + 500,00 kn = 34.875,00 kn

 

2.2.2. TROŠKOVI JAVNOG OVRŠITELJA kod sudske ovrhe na pokretninama radi naplate duga s glavnicom od 300.000,00 kn (npr. cjelokupan stambeni kredit):

 

TOTAL-NEUSPJEŠNO posredovanje=400% x 2.500,00 kn(uklj. PDV) + 625,00 kn = 10.625,00 kn

TOTAL – USPJEŠNO posredovanje = 2.500,00 + 1.250,00 + 625,00 =                            4.375,00 kn

 

 

UŠTEDA: 1. NEUSPJEŠNO posredovanje =(34.875,00 – 10.625,00)/34.875,00 = 69,5%

                   2. USPJEŠNO posredovanje = (34.875,00 – 4.375,00) / 34.875,00 =       87,5% 

No related posts.