Udruga okuplja imenovane javne ovršitelje na području čitave Republike Hrvatske.

Ovrha protiv preminulog dužnika i nasljednika i još malo o ovršnim troškovima

Ovrha protiv preminulog dužnika i nasljednika i još malo o ovršnim troškovima

Nastavno na članke objavljene u hrvatskim medijima u vezi “nasljeđivanja” dugova preminulih predaka, a u želji da hrvatsku javnost i dužnike informiramo o zakonskim odredbama koje reguliraju naplatu dugova predaka od njihovih nasljednika, evo nekoliko informacija koje bi nasljednicima hrvatskih dužnika mogle biti od pomoći.

U ovršnim postupcima nasljednici se, nakon smrti pretka-dužnika, mogu naći u jednoj od dvije moguće situacije:

I   Dužnik je UMRO PRIJE IZDAVANJA RJEŠENJA O OVRSI – u tom slučaju OVRHA je određena protiv mrtve osobe i kao takva je NEPROVEDIVA pa nasljednici samo trebaju javnom bilježniku ili sudu koji je izdao rješenje o ovrsi dostaviti javnu ispravu u kojoj je utvrđen datum smrti pretka-dužnika, npr. obavijest o smrti, smrtni list ili izvadak iz matice umrlih izdan od matičnog ureda nadležnog za dužnika.

1.   Ako je JAVNI BILJEŽNIK IZDAO RJEŠENJE o ovrsi, javni bilježnik će, odmah nakon zaprimanja u spis javne isprave u kojoj je utvrđen datum smrti pretka-dužnika:

1.A)   ako je PRIJEDLOG ZA OVRHU podnesen javnom bilježniku PRIJE 15.10.2012. – cjelokupan spis dostaviti sudu, koji će donijeti rješenje kojim se ukida javnobilježničko rješenje o ovrsi i odbacuje prijedlog za ovrhu,

1.B)   ako je PRIJEDLOG ZA OVRHU podnesen javnom bilježniku 15.10.2012. ILI KASNIJE – javni bilježnik će sam rješenjem obustaviti ovrhu.

2.   Ako je SUD IZDAO RJEŠENJE o ovrsi temeljem ovršne isprave – sudske ili upravne presude/nagodbe, javnobilježničkog akta ili javnobilježnički potvrđene (solemnizirane) isprave (npr. ugovora o kreditu), zadužnice, bjanko zadužnice ili suglasnosti na zapljenu plaće/mirovine, sud će, nakon zaprimanja u spis javne isprave u kojoj je utvrđen datum smrti pretka-dužnika, donijeti rješenje kojim će ukinuti svoje rješenje o ovrsi i odbaciti prijedlog za ovrhu.

Vjerovnik, nakon što zaprimi javnobilježničko rješenje o obustavi ovrhe ili sudsko rješenje kojima se javnobilježničko ili sudsko rješenje o ovrsi ukida i prijedlog za ovrhu odbacuje, može pokrenuti NOVI ovršni postupak protiv NASLJEDNIKA pretka-dužnika, no bitno je napomenuti da se u tim slučajevima ZASTARNI ROKOVI glede NASLJEDNIKA dužnika računaju kao da prethodne OVRHE PROTIV PRETKA-DUŽNIKA NIJE BILO.

II   Dužnik je UMRO POSLIJE IZDAVANJA RJEŠENJA O OVRSI - nasljednici samo trebaju javnom bilježniku ili sudu koji je izdao rješenje o ovrsi dostaviti javnu ispravu u kojoj je utvrđen datum smrti pretka-dužnika.

Javni bilježnik koji je izdao rješenje o ovrsi će, odmah nakon zaprimanja u spis javne isprave u kojoj je utvrđen datum smrti pretka-dužnika, spis dostaviti sudu.

Sud će rješenjem utvrditi prekid ovršnog postupka do pribave pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju iza pok. pretka-dužnika, nakon čega će se ovršni postupak nastaviti protiv nasljednika pretka-dužnika utvrđenih pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, uz napomenu da nasljednici odgovaraju za dugove pretka-dužnika samo do vrijednosti naslijeđenog dijela imovine pok. dužnika.

Za kraj još nekoliko napomena glede OVRŠNIH TROŠKOVA.

Ako, nakon što dužnik u cijelosti ospori rješenje o ovrsi, vjerovnik tijekom ovrhe pred javnim bilježnikom ili kasnije tijekom parnice pred sudom, u cijelosti povuče prijedlog za ovrhu (u ovrsi), odnosno tužbu (u parnici) BEZ prethodnog dužnikovog plaćanja – npr. zbog toga što je dužnik istaknuo prigovor zastare koji je u cijelosti osnovan, dužnik NIJE dužan platiti ni ovršne niti parnične troškove vjerovnika.

Ako, nakon što dužnik u cijelosti ospori rješenje o ovrsi, vjerovnik tijekom ovrhe pred javnim bilježnikom ili kasnije tijekom parnice pred sudom, djelomično povuče prijedlog za ovrhu (u ovrsi), odnosno tužbu (u parnici) BEZ prethodnog dužnikovog plaćanja – npr. zbog toga što je dužnik istaknuo prigovor zastare koji je djelomično osnovan, dužnik je dužan platiti samo RAZMJERNI DIO onih ovršnih i parničnih troškova koji su OSNOVANI.

Osnovani ovršni troškovi su:

- odvjetnički trošak sastava prijedloga za ovrhu i pripadajući PDV,

- javnobilježnička nagrada za izdavanje rješenja o ovrsi i pripadajući PDV,

- troškovi dostave javnobilježničkog rješenja o ovrsi vjerovniku i dužniku.

PRIMJER:     Ako u ovrsi i kasnije u parnici vjerovnik traži isplatu duga s glavnicom od 1.000,00 kn, a 800,00 kn je u zastari i dužnik istakne prigovor zastare, dužnik mora platiti samo 20% (1.000,00 – 800,00 = 200,00; 200,00/1.000,00 = 20%) OSNOVANIH ovršnih i parničnih troškova, no samo pod jednim uvjetom.

Naime, dužnik treba na sudski zapisnik ili u dopisu poslanom sudu preporučenom poštanskom pošiljkom izjaviti da NE pristaje na djelomično povlačenje prijedloga za ovrhu/tužbe, i to u ROKU od 15 dana otkad je SAZNAO za djelomično POVLAČENJE prijedloga za ovrhu/tužbe, tj. od dužnikovog primitka vjerovnikovog dopisa ili sudskog zapisnika koji sadržava djelomično povlačenje, odnosno od održavanja sudskog ročišta na kojem je vjerovnik pred dužnikom izjavio da djelomično povlači tužbu.

Zašto je to bitno?

Ako dužnik NE IZJAVI da se protivi povlačenju u gore navedenom roku od 15 dana, sud smatra da je PRISTAO na DJELOMIČNO POVLAČENJE prijedloga za ovrhu/tužbe i svi odvjetnički i drugi TROŠKOVI POSTUPKA koji nastanu NAKON djelomičnog POVLAČENJA bit će mu naplaćeni U CIJELOSTI, a ne više razmjerno.

Zaključno treba istaknuti da dužnik u gore navedenom roku od 15 dana od SAZNANJA, koji se ne može produljiti, može podnijeti zahtjev za naknadu svojih ovršnih i parničnih troškova, kao npr. troška sudske pristojbe na prigovor ili žalbu protiv rješenja o ovrsi, troškova odvjetničkog zastupanja i dr.

Sve detalje o prednostima provedbe ovrhe putem javnih ovršitelja i uštedama na ovršnim troškovima, koji bi bili 50-70% NIŽI u slučaju neuspješnog posredovanja između dužnika i vjerovnika prije početka provedbe ovrhe, odnosno 75-90% NIŽI u slučaju uspješnog posredovanja, te o uštedi koji bi Državni proračun RH uvođenjem javnih ovršitelja ostvario na troškovima ovrha koje sada provode sudovi, od 98,7 milijuna kn godišnje, možete pročitati na web stranici Hrvatske udruge javnih ovršitelja www.javni-ovrsitelji.hr, u očitovanju „Od reforme ovrhe ni „r“.

Za Hrvatsku udrugu javnih ovršitelja:

Vedran Vidmar

predsjednik

No related posts.