Udruga okuplja imenovane javne ovršitelje na području čitave Republike Hrvatske.

Od reforme ovrhe ni “r”

Od reforme ovrhe ni “r”

Hrvatska udruga javnih ovršitelja

Zagrebačka cesta 50
10000 Zagreb

OD REFORME OVRHE NI „r“

Poštovani,

nastavno na javnu objavu STATISTIČKOG PREGLEDA O RADU SUDOVA za 2011. godinu (u nastavku: STATSUD za 2011. – PRILOG 1. ovog očitovanja) na sl. web stranici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske tek krajem lipnja ove godine, ukratko ću obrazložiti zašto prijedlog „novog“ Ovršnog zakona (u nastavku: PRIJEDLOG) neće imati nikakav učinak na efikasnost hrvatskog ovršnog sustava.

I          Prvo nekoliko statističkih podataka o provedbi ovrhe na računima putem FINA-e:

1.165.050 –  ukupan broj ovrha na računima u 2011.

414.410 –  ukupan broj PROVEDENIH ovrha na računima u 2011. (35,6%)

750.640 – ukupan broj NEPROVEDENIH ovrha na računima u 2011. (64,4%), koje se  prosljeđuju na općinske i trgovačke SUDOVE radi ovrhe na POKRETNINAMA i NEKRETNINAMA

Sve gore navedene podatke dala je sama zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt u svojoj izjavi objavljenoj u „Nacionalu“ od 20.03.2012. g. (u nastavku: IZJAVA ZAMJENICE – PRILOG 2. ovog očitovanja).

IZRAVNA NAPLATA DOMAĆIH upravnih i sudskih ODLUKA putem FINA-e neće imati nikakav učinak na opću efikasnost provedbe ovrhe na računima, i to iz slijedećih razloga.

Statistički podaci o broju sudskih ovrha iz STATSUD za 2011.:

   84.735–uk. br. ovrha na računima u 2011. na SVIM OPĆINSKIM sudovima (str. 23)

 +20.048uk. br. ovrha na računima u 2011. na SVIM TRGOVAČKIM sudovima

   (str. 39 – sve ovrhe na trgovačkim sudovima određuju se barem na računima ovršenika)___

 104.783-uk. br. ovrha na računima u 2011. na SVIM SUDOVIMA u Republici Hrvatskoj

SUDSKE ovrhe na računima čine SAMO 9% SVIH ovrha na računima koje se provode putem FINA-e (104.783/1.165.050 = 0,09 = 9%).

Preostalih 91% ovrha na računima čine IZVANSUDSKE ovrhe na računima, koje se provode na način da se ovršne isprave izravno dostavljaju na FINA-u BEZ sudjelovanja SUDA.

To su sljedeće ovršne isprave:

-         rješenja o ovrsi javnih bilježnika,

-         zadužnice,

-         bjanko-zadužnice,

-         rješenja o ovrsi Porezne uprave.

Kod tih 91% ovrha na računima NIŠTA SE NEĆE PROMIJENITI, već će FINA i dalje nastaviti plijeniti i vjerovnicima isplaćivati sredstva dužnika koja su zakonom izuzeta od ovrhe.

Prijedlog Hrvatske udruge javnih ovršitelja je da, nakon prethodne pribave službenih podataka o vrsti i visini svih zaštićenih primanja i naknada konkretnog ovršenika, u svom ovršnom nalogu JAVNI OVRŠITELJ NALOŽI FINA-i da PRIJE POČETKA PROVEDBE OVRHE na novčanim sredstvima FINA naloži bankama i uplatiteljima zaštićenih naknada i primanja da od ovrhe IZUZMU ZAŠTIĆENI DIO tih primanja i naknada i odmah ga uplate na za tu svrhu otvoren poseban ovršenikov račun.

II       FINA naplati samo 35,6% svih pa tako i SUDSKIH ovrha na računima (IZJAVA ZAMJENICE – PRILOG br. 2 ovog očitovanja), tj. cca 37.300 sudskih ovrha na računima godišnje, što je samo 3,2% svih FINA-inih ovrha na računima (0,356 x 104.783 = cca 37.000;   37.000/1.165.050 = 0,032 = 3,2%).

U tih 3,2% ovrha na računima, koje bi jedine bile provedbeno obuhvaćene uvođenjem IZRAVNE NAPLATE putem FINA-e, osim nezakonitom provedbom ovrhe na sredstvima koja su izuzeta od ovrhe DUŽNICI će biti dodatno oštećeni i u svim slučajevima kada:

- su izvan ovrhe djelomično ili u cijelosti platili dug,

- je ovrha neosnovana iz drugih razloga, kao npr. zbog zastare.

Naime, u svim tim slučajevima DUŽNIK će u roku od 30 dana od FINA-inog zaprimanja vjerovnikovog zahtjeva za izravnu naplatu morati stići (1) + (2) + (3):

(1)    primiti primjerak zahtjeva za izravnu isplatu od FINA-e ili obavijest svoje banke o zapljeni temeljem tog zahtjeva,

(2)    općinskom sudu podnijeti prijedlog za odgodu/utvrđenje nedopuštenosti ovrhe,

(3)  ishoditi da općinski sud donese rješenje o odgodi/nedopuštenosti ovrhe i najkasnije 30. dan od zaprimanja zahtjeva dostavi FINA-i.

Ako u roku od 30 dana FINA ne zaprimi nijedno od sudskih rješenja navedenih pod (2), što će se često događati zbog SPOROSTI i PREOPTEREĆENOSTI svih VEĆIH OPĆINSKIH sudova u Republici Hrvatskoj, ovršenik će svoje pravo na POVRAT neosnovano ovršenih financijskih sredstava morati ostvarivati u posebnoj PARNICI, koja:

(a)     prosječno traje 4 godine,

(b)   redovito uključuje dodatne znatne odvjetničke i sudske troškove, te trošak financijskog vještačenja od par tisuća kuna.

Dakle, IZRAVNOM NAPLATOM putem FINA-e:

- NEĆE biti obuhvaćeno 96,8% ovrha na računima putem FINA-e, kod kojih nema nikakvih promjena, već sve ostaje po starom, uključujući i oduzimanje dužnicima novčanih sredstava koja su zakonom izuzeta od ovrhe,

- DUŽNICI će u preostalih 3,2% ovrha na računima biti DODATNO OŠTEĆENI u svim slučajevima u kojima će izvan ovrhe djelomično ili u cijelosti platiti dug, ili u kojima će ovrha biti neosnovana iz drugih razloga, kao npr. zbog zastare.

Potpuno je iracionalno, te pravno i socijalno neobranjivo:

A)        da sprječavanje nezakonite pljenidbe novca sa računa dužnika, a time i sprječavanje povrede ljudskih prava dužnika ovisi o ažurnosti općinskih sudova, posebno nakon uzimanja u obzir činjenice da su OPĆINSKI sudovi 50-70% NEUČINKOVITIJI od TRGOVAČKIH sudova, koji se PRIJEDLOGOM “novog” Ovršnog zakona iracionalno isključuju iz provedbe ovrhe.

Neefikasnost općinskih sudova u odnosu na trgovačke razvidna je iz sljedeće tablice:

GRAD

OPĆINSKI SUDOVI

TRGOVAČKI SUDOVI

Br. spisa formiranih

01.01.-31.12.2011.

Br. i % spisa iz 2011. neriješenih na

dan 31.12.2011.

Br. spisa formiranih

01.01.-31.12.2011.

Br. i % spisa iz 2011. neriješenih na dan 31.12.2011.

Bjelovar

3.308

2.229 (67,4%)

693

48 (6,9%)

Osijek

4.634

1.678 (36,2%)

1.949

26 (1,3%)

Rijeka

4.917

3.146 (64,0%)

3.476

209 (6,0%)

Split

8.365

             -        (-)

1.500

248 (16,5%)

Varaždin

4.231

3.062 (72,4%)

1.252

377 (30,1%)

Zadar

4.249

3.189 (75,1%)

1.000

130 (13,0%)

Zagreb

22.776

15.230 (66,9%)

7.076

6.822 (96,4%)

TOTAL

   

16.946

 

B)         da će u ovrhama na računima temeljem EUROPSKIH OVRŠNIH NALOGA drugih država-članica EU dužnici IMATI pravo na efikasnu ŽALBU, a da pak u ovrhama na računima temeljem DOMAĆIH ovršnih upravnih i sudskih odluka i nagodbi NEĆE imati pravo na efikasnu žalbu, kojom bi mogli PRAVOVREMENO spriječiti nezakonitu ovrhu.

Takvim pravnim uređenjem IZRAVNE NAPLATE na računima ovršenika temeljem domaćih upravnih i sudskih odluka pogoduje se velikim domaćim vjerovnicima poput VIPneta i HPB-a, koje u ovrhama i nakon njegovog imenovanja zastupa ministrov odvjetnički ured i na kojim će ovrhama aktualni ministar pravosuđa nastaviti zarađivati nakon što mu završi ministarski mandat.

Iz rješenja Trgovačkog suda u Osijeku – Stalna služba u Slavonskom Brodu posl. br. Povrv-386/2012, koje je doneseno 20.03.2012., dakle cca 3 mjeseca nakon što je odvjetnik Orsat Miljenić postao ministar pravosuđa RH (u nastavku: RJEŠENJE TSO – PRILOG 3. ovog očitovanja), vidi se da je odvjetnički ured ministra Miljenića i nakon njegovog imenovanja nastavio zastupati VIPnet u ovršnim i parničnim postupcima.

III     Što se mijenja kod ovrhe na nekretninama i pokretninama?

Gotovo ništa, a ono što se mijenja, mijenja se samo na štetu dužnika.

Naime, čl. 137. st. 3. PRIJEDLOGA ministar pravosuđa osigurao je NOVE HONORARE ODVJETNICIMA, jer su u velikoj većini svih ovršnih predmeta vjerovnici PRAVNE OSOBE – trgovačka društva poput Hrvatskog telekoma, VIPneta, poslovnih banaka, Zagrebačkog holdinga d.o.o. i dr., te javne ustanove poput HRT-a, koje ne mogu same doći na pljenidbu, već moraju poslati FIZIČKU OSOBU da ih zastupa na pljenidbi – zakonskog zastupnika (direktora, ravnatelja i dr.), punomoćnika koji je kod njih u radnom odnosu ili punomoćnika odvjetnika.

Budući da te velike pravne osobe imaju na tisuće ili čak desetke tisuća ovršnih predmeta, njihovi zakonski zastupnici i radnici ne mogu fizički stići raditi svoj redovan posao i istodobno sudjelovati u svim tim ovršnim predmetima pa su zato vjerovnici pravne osobe redovito prisiljeni da u ovršnim predmetima za svoje zastupanje angažiraju odvjetnike, koji će od sada nužno morati biti prisutni na svakoj ovršnoj pljenidbi pokretnina, dok je to do sada mogao obavljati sam sudski ovršitelj, odnosno po odredbama odgođenog Ovršnog zakona iz 2010. javni ovršitelj.

Budući da je u Republici Hrvatskoj nenaplaćeno preko 43 milijarde kuna dugovanja, ovrha zbog čl. 137. st. 3. PRIJEDLOGA postaje još veći El Dorado za odvjetnike.

Nadalje, ministarstvo pravosuđa čl. 150. st. 1. PRIJEDLOGA  ukida drugu javnu dražbu pokretnina i uvodi jednokratnu rasprodaju pokretnina za samo 50% tržišne vrijednosti.

IV       Sukob interesa aktualnog ministra pravosuđa

Aktualni hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić je još uvijek odvjetnik i ostat će odvjetnik sve do kraja svog ministarskog mandata, te će njegov ODVJETNIČKI URED sve do kraja njegovog ministarskog mandata ZADRŽATI zastupanje u svim OVRŠNIM PREDMETIMA u kojima je ministar angažiran kao punomoćnik odvjetnik PRIJE svog imenovanja 23.12.2011., između ostalih i zastupanje u na desetke tisuća VIPnetovih i HPB-ovih ovršnih predmeta.

Zašto je to bitno?

Početkom rada javnih ovršitelja odvjetnici bi izgubili velik dio posla i zarade koju sada imaju od ovršnih predmeta.

Kako?

Za početak evo POPISA ODVJETNIČKIH NAGRADA kod tipične VIPnetove ovrhe temeljem tel. računa za mobitel, s glavnicom do 2.500,00 kn, koja NIJE naplaćena putem FINA-e:

1. FAZA – JAVNOBILJEŽNIČKA  (JB)  ovrha                                                                        

1.1.   312,50 kn  –  sastav prijedloga za ovrhu

1.2.   312,50 kn  –  izvid i pribava potvrde ovršnosti javnobilježničkog rješenja o ovrsi         

UK.   625,00 kn

2. FAZA – ovrha putem FINA-e                                                                                                    

2.1.    156,25 kn – sastav prijedloga radi dostave ovršnog JB rješenja o ovrsi FINA-i            

UK.   156,25 kn

3. FAZA – SUDSKA ovrha na NEKRETNINAMA                                                     

3.1.      312,50 kn  - sastav prijedloga za ovrhu

3.2.      312,50 kn  -  pristup ročištu za utvrđivanje vrijednosti nekretnine

3.3.      312,50 kn  -  izlazak na uredovanje za razgledavanje i procjenu nekretnine

3.4.        78,13 kn  -  sastav očitovanja na nalaz i mišljenje građevinskog vještaka

3.5.      312,50 kn  -  pristup na 1. ročište za dražbu nekretnine

3.6.        78,13 kn  -  sastav podneska za zakazivanje 2. ročišta za dražbu nekretnine

3.7.      312,50 kn  -  pristup na 2. ročište za dražbu nekretnine

3.8.      312,50 kn  -  pristup na ročište za diobu                                                                           

UK.  2.031,26 kn

4. FAZA – SUDSKA ovrha na POKRETNINAMA                                                    

4.1.      312,50 kn  –  sastav prijedloga za ovrhu

4.2.      312,50 kn  -  izlazak na uredovanje za pljenidbu pokretnina

4.3.      312,50 kn  -  izlazak na uredovanje za premještaj (transferaciju) pokretnina

4.4.        78,13 kn  -  sastav očitovanja na nalaz i mišljenje prometnog vještaka

4.5.      312,50 kn  -  pristup na 1. ročište za dražbu pokretnina

4.6.        78,13 kn  -  sastav podneska za zakazivanje 2. ročišta za dražbu pokretnina

4.7.      312,50 kn  -  pristup na 2. ročište za dražbu pokretnina                                  

UK.  1.718,76 kn

Početkom rada javnih ovršitelja ODVJETNIČKI TROŠKOVI bi POSTALI NEPOTREBNI u:

-         64,4%  nenaplaćenih ovrha na računima putem FINA-e, koje se zbog nedostatka sredstava na računima prosljeđuju na sudove radi ovrhe na pokretninama i nekretninama,

-         100%   ovrha pokrenutih isključivo na pokretninama i/ili nekretninama,

jer bi u svim gore navedenim ovrhama na nekretninama i pokretninama sve ovršne radnje mogao obaviti SAM javni ovršitelj.

Ukupni troškovi javnog ovršitelja kod ovrhe na POKRETNINAMA i NEKRETNINAMA su u odnosu na ukupne sadašnje troškove suda i odvjetnika:

- od 75 do 90% NIŽI u slučaju USPJEŠNOG posredovanja,

- od 50 do 70% NIŽI u slučaju NEUSPJEŠNOG posredovanja

(UŠTEDE kod JO ovrhe, u nastavku: JO UŠTEDE – Prilog 4. ovog očitovanja).

Kod nenaplaćenih 64,4% FINA-inih ovrha odvjetnicima bi preostali samo prihodi iz FAZE 1 i 2, koji zajedno čine samo 17% sadašnjih odvjetničkih prihoda iz sve četiri FAZE (781,25 / 4.531,27 = 0,1724 = cca 17%).

Što to znači za aktualnog ministra pravosuđa?

To znači da je aktualni ministar pravosuđa RH odvjetnik Orsat Miljenić u očitom i izrazitom SUKOBU INTERESA u smislu čl. 2. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, budući da se ministar pravosuđa zalaže za ukidanje službe čijim bi se početkom rada i do 83% SMANJILA DOBIT njegovog odvjetničkog ureda, koja je samo za 2011. iznosila cca 2,4 milijuna kn (Popis 50 najvećih prihoda i dobiti hrvatskih odvjetničkih ureda u 2010. i 2011., u nastavku: POPIS ODVJ. PRIHODA i DOBITI – PRILOG 5. ovog očitovanja), dakle ministar pravosuđa Orsat Miljenić bi, uslijed početka rada javnih ovršitelja, nakon završetka svog ministarskog mandata i vraćanja aktivnom odvjetništvu godišnje izgubio 2 milijuna kn (83% od 2,4 milijuna kn).

V       U nastavku slijedi kratak opis 1) načina rada javnih ovršitelja i 2) prednosti uvođenja javnoovršiteljske službe za Državni proračun Republike Hrvatske.

1) Javni ovršitelji bi:

(1)   SNIMILI“ cjelokupno imovinsko stanje dužnika (ovršenika),

(2)   POSREDOVALI između vjerovnika i dužnika s ciljem postizanja sporazuma o plaćanju duga bez provedbe ovrhe,

(3)    tek ako ne uspije posredovanje pod (2), odredili i proveli ovrhu na onom dijelu imovine dužnika (ovršenika) čija je:

a)      VRIJEDNOST RAZMJERNA dugu         i

b)      PRODAJA NAJMANJE TEGOBNA za dužnika (ovršenika).

Ne bi bilo više brojnih ZLOUPORABA ovrhe poput naplate duga od 1.000,00 kn na obiteljskoj kući ili stanu ovršenika, iako ovršenik prima plaću/mirovinu, niti bi nastajali odvjetnički troškovi promjene dijela imovine ovršenika koja je predmet ovrhe, jer bi promjene dijela imovine koja je predmet ovrhe uslijed „snimanja“ cjelokupnog imovinskog stanja ovršenika od strane javnog ovršitelja postale suvišne.

2) Državni proračun Republike Hrvatske bi:

(1)   PRIHODOVAO od poreza, prireza i doprinosa svih zaposlenih u javnoovršiteljskim uredima, kojih bi po našim procjenama bilo minimalno 350,

(2)  UŠTEDIO na dijelu proračunskih rashoda trgovačkih i općinskih sudova koji se odnose na provedbu novih ovrha na tim sudovima, tj. na rashodima za sve zaposlene,  materijalnim rashodima i financijskim rashodima – ukupno cca 98,7 milijuna kn godišnje.

Stat. podaci o broju sud. predmeta (str. 20, 21, 35 i 36 STATSUD za 2011.) i rashodima opć. i trg. sudova (str. 255-258 God. izvještaja o izvršenju Drž. pror. RH za 2011., u nastavku: GO o IDPRH 2011.–PRILOG 6.):

VRSTA

SUDA

UK. BROJ

NOVIH

SUDSKIH

OVRŠNIH

UK. BROJ SUDSKIH PREDMETA

UK. BROJ

SUDSKIH PREDMETA

UK. BROJ

SUDSKIH PREDMETA

UDIO RADA NA NOVIM OVRŠ. PREDMETIMA

U

CJELOKUPNOM

RADU SUDOVA

tijekom 2011.

UKUPNI

PRORAČUNSKI

RASHODI

SUDOVA

za

2011.

(000 kn)

UK. GOD. IZNOS TR.

PROVEDBE

NOVIH

OVRHA NA

SUDOVIMA

(000 kn)

PREDMETA

PRIMLJENIH

tijekom 2011.

RIJEŠENIH

tijekom 2011.

NERIJEŠENIH

na dan   31.12.2011.

U RADU

tijekom

2011.

           1

2

3

        4 = 2 + 3

        5 = 1 / 4

6

       7 = 5 x 6

OPĆ.

171.209

970.150

404.166

 1.374.316

       0,125 (12,5%)

732.943,9

    91.618,0
TRG.

  18.691

     177.558

  60.280

       237.838         0,079  (7,9%)

  89.152,4

      7.043,0
Total

-

-

-

-

-

       822.096,3   98.661,0

Proračunska sredstva za provedbu novih ovršnih žalbenih postupaka prerasporedila bi se sa županijskih sudova i Visokog trgovačkog suda RH na općinske i trgovačke sudove, no iznos tih rashoda bio bi puno manji zbog uspjelih posredovanja j. ovršitelja prije provedbe ovrha.

Za kraj

PRIJEDLOG „novog“ Ovršnog zakona ne nudi nikakva kvalitetna niti efikasna rješenja problema ovrha – gorućeg i niz godina najakutnijeg problema hrvatskog pravosuđa, već hrvatskim građanima i pravnim osobama samo nameće štetne izmjene ovršnog postupka i nove, dodatne troškove, od kojih će imati koristi samo odvjetnici, kako sada, tako i u budućnosti, poput aktualnog ministra pravosuđa koji će nastaviti zarađivati na svim ovršnim predmetima svog odvjetničkog ureda odmah nakon što mu završi ministarski mandat.

Aktualni ministar pravosuđa Orsat Miljenić ukidanjem javnih ovršitelja hrvatskim građanima i pravnim osobama uskratio bi i do 90% jeftiniji, brži, efikasniji i prije svega humaniji sustav javnoovršiteljske ovrhe, čijim bi uvođenjem Državni proračun Republike Hrvatske uštedio 98,7 milijuna kn godišnje i ostvario nove prihode od poreza, prireza i doprinosa za minimalno 350 osoba koje bi se zaposlile u javnoovršiteljskim uredima diljem Hrvatske.

Zašto?

Isključivo zbog zaštite svojih budućih odvjetničkih zarada, te sadašnjih i budućih odvjetničkih zarada krupnog odvjetničkog lobija od stotinjak hrvatskih odvjetnika, koji zastupaju velike domaće vjerovnike – teleoperatere, poslovne banke, komunalna poduzeća i dr. u stotinama tisuća ovršnih predmeta i na tim predmetima zarađuju na desetke milijuna kn godišnje, a koje zarade bi im se smanjile i do 83% početkom rada javnih ovršitelja, poput zarade odvjetničkog ureda aktualnog ministra pravosuđa, koja bi se smanjila i do 2 milijuna kuna godišnje.

Hrvatska udruga javnih ovršitelja je o svim gore navedenim činjenicama i dokazima obavijestila sve relevantne domaće i inozemne institucije i ovime još jednom upućuje zamolbu predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću da, zbog gore opisanog sukoba interesa i nanošenja na desetke milijuna kuna teške imovinske štete Državnom proračunu Republike Hrvatske, Orsata Miljenića odmah razriješi dužnosti ministra pravosuđa, te da Vlada Republike Hrvatske za sve osim ovršnog odvjetničkog lobija štetan PRIJEDLOG „novog“ Ovršnog zakona u cijelosti povuče, kako bi 15. listopada 2012. godine javnoovršiteljska služba mogla početi s radom na korist hrvatskih građana, pravnih osoba i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Za Hrvatsku udrugu javnih ovršitelja:

Vedran Vidmar

dopredsjednik
 

U Zagrebu, 24.08.2012. g.

No related posts.