Udruga okuplja imenovane javne ovršitelje na području čitave Republike Hrvatske.

Uvjeti članstva

HRVATSKA UDRUGA JAVNIH OVRŠITELJA ZAGREB, Augusta Šenoe 10 OIB: 49577673163 

 

PRISTUPNICA

 

Ovime ja,  

IME I PREZIME:   
JAVNI OVRŠITELJ U:   
PREBIVALIŠTE:   
ADRESA STANOVANJA:   
OIB:   
TELEFON:   
MOBITEL:   
E-MAIL:   

    izjavljujem da ispunjavam uvjete iz čl. 9. Statuta Hrvatske udruge javnih ovršitelja za članstvo u udruzi i da želim, s danom potpisa ove pristupnice, postati njezinim članom.    Obvezujem se poštivati odredbe Statuta udruge, sudjelovati u njezinom radu radi ostvarenja ciljeva udruge i ispunjavati sve obveze propisane Statutom ili odlukama donesenim u skladu s njim, te molim nadležno tijelo udruge da me upiše s današnjim danom u registar članova.    U ______________________

 

___________________________

vlastoručni potpis