Udruga okuplja imenovane javne ovršitelje na području čitave Republike Hrvatske.

Nova Odvjetnička tarifa je ne samo štetna za dužnike, već i protuustavna!

Nova Odvjetnička tarifa je ne samo štetna za dužnike, već i protuustavna!

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić je u listopadu 2012., protivno svojoj zakonskoj obvezi iz čl. 18. st. 1. Zakona o odvjetništvu da vodi računa o zaštiti socijalnih i gospodarskih interesa hrvatskih građana i pravnih osoba kao primatelja odvjetničkih usluga, te o jednakosti njihovog položaja i položaja odvjetnika s obzirom na njihovu nejednakost u pravnom stručnom znanju, odobrio donošenje nove Odvjetničke tarife donesene 27.10.2012., koja se primjenjuje od 19.12.2012.

U novoj Odvjetničkoj tarifi iz 2012. godine 5 tarifnih stavki koje se odnose upravo na najbrojnije ovrhe i parnice u kojima je glavnica duga manja od 1.000,00 kn i 1 tarifna stavka koja se primjenjuje u svim prvostupanjskim upravnim sporovima u nenovčanim predmetima – povodom upravnih tužbi podnesenih protiv rješenja o građevinskim, lokacijskim i uporabnim dozvolama, katastarskih rješenja, rješenja o priključenju objekta na komunalne mreže, rješenja centara za socijalnu skrb i drugih konačnih upravnih rješenja, povećano je od 20% do 113% u odnosu na dotadašnju Odvjetničku tarifu iz 2009., koja se primjenjivala do zaključno 18.12.2012., i to konkretno:

1) Tarifni broj 7 točka 8. Odvjetničke tarife iz 2012. – za zastupanje u prvostupanjskim parnicama u kojima je glavnica duga manja od 1.000,00 kn, koji čine veliku većinu svih parnica koja su započele kao javnobilježničke ovrhe temeljem računa, izvoda iz poslovnih knjiga, mjenica, čekova i drugih tzv. vjerodostojnih isprava, odvjetnik ima pravo na paušalnu nagradu od 625,00 kn(uklj. PDV), što je 200% Tarifnog broja 7 točka 1.1 Odvjetničke tarife iz 2009.

Ove parnice su većinom pravno vrlo jednostavne i u prvom stupnju dovršene nakon jednog ili najviše dva ročišta, pa je ovime odvjetnička nagrada povećana i do 100% (312,50 kn).

2) Tarifni broj 10 točka 4.2 Odvjetničke tarife iz 2012. – za sastavljanje odgovora na žalbe i revizije u parnicama u kojima je glavnica duga manja od 1.000,00 kn, odvjetnik ima pravo na nagradu od 375,00 kn (uklj. PDV), što je 120% Tarifnog broja 10 točka 3 Odvjetničke tarife iz 2009., čime je odvjetnička nagrada povećana za 20% (62,50 kn).

3) Tarifni broj 10 točka 6.2 Odvjetničke tarife iz 2012. – za sastavljanje revizije i prijedloga za ponavljanje postupka u parnicama u kojima je glavnica duga manja od 1.000,00 kn, odvjetnik ima pravo na nagradu od 1.000,00 kn (uklj. PDV), što je 213% Tarifnog broja 10 točka 5 Odvjetničke tarife iz 2009., čime je odvjetnička nagrada povećana za 113% (531,25 kn).

Revizija je najčešće korišten izvanredni pravni lijek u parnicama, za čije podnošenje je čl. 91.a Zakona o parničnom postupku propisano da reviziju treba sastaviti ili odvjetnik, ili stranka odnosno punomoćnik koji nije odvjetnik, ali samo ako ima položen pravosudni ispit.

Budući da velika većina hrvatskih građana nema položen pravosudni ispit, morat će za sastavljanje sada 113% skuplje revizije angažirati odvjetnika, koji će im to naplatiti 1.000,00 kn.

4) Tarifni broj 11 točka 2.2 Odvjetničke tarife iz 2012. – za zastupanje u prvostupanjskim ovrhama u kojima je glavnica duga manja od 1.000,00 kn, koji čine veliku većinu svih hrvatskih ovrha, odvjetnik ima pravo na paušalnu nagradu od 625,00 kn(uklj. PDV), što je 200% Tarifnog broja 11 točka 1 Odvjetničke tarife iz 2009.

Ove ovrhe su većinom pravno vrlo jednostavne i u prvom stupnju dovršene nakon izdavanja javnobilježničkog rješenja o ovrsi, pa je ovime odvjetnička nagrada povećana i do 100% (312,50 kn).

5) Tarifni broj 13 točka 2 Odvjetničke tarife iz 2012 – za sastavljanje prigovora i žalbi protiv javnobilježničkih i sudskih ovršnih rješenja donesenih u ovrhama u kojima je glavnica duga manja od 1.000,00 kn, odvjetnik ima pravo na nagradu od 750,00 kn (uklj. PDV), što je 192% Tarifnog broja 13 točka 1 Odvjetničke tarife iz 2009., čime je odvjetnička nagrada povećana za 92% (359,37 kn).

6) Tarifni broj 23 točka 1.2 Odvjetničke tarife iz 2012 – za sastavljanje tužbe, odgovora na tužbe, prijedloga za donošenje privremene mjere, prijedloga za nagodbu te podnesaka koji sadrže činjenična i pravna razlaganja u prvostupanjskim upravnim sporovima u novčano neprocjenjivim predmetima, kao npr. prvostupanjskih upravnih sporova pokrenutih protiv rješenja o građevinskim, lokacijskim i uporabnim dozvolama, katastarskih rješenja, rješenja o priključenju objekta na komunalne mreže, rješenja centara za socijalnu skrb i dr., odvjetnik ima pravo na nagradu od 3.125,00 kn (uklj. PDV), što je 125% Tarifnog broja 23 točka 1.2 Odvjetničke tarife iz 2009., čime je odvjetnička nagrada povećana za 25% (625,00 kn).

Ministar Miljenić je odobravanjem donošenja ovakve nove Odvjetničke tarife pokazao ne samo izrazitu socijalnu neosjetljivost za teške životne prilike većine hrvatskih građana, već je i nastavio izravno pogodovati odvjetnicima iz ovršnog odvjetničkog lobija kojem i sam pripada i koji zastupa velike vjerovnike – banke, komunalna poduzeća, teleoperatere u desecima tisuća ovršnih predmeta i na njima zarađuju na milijune i desetke milijuna kn godišnje, poput odvjetničkog društva Hanžeković i partneri d.o.o., čija je neto zarada u 2011. bila 13,1 milijuna kn i odvjetničkog ureda ministra Miljenića, čija je neto zarada u 2011. bila 1,9 milijuna kn.

I konačno, Odvjetnička tarifa iz 2012. protivna je čl. 90. st. 4. Ustava Republike Hrvatske, (link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_85_2422.html), budući da Tarifa pravno predstavlja podzakonski propis Hrvatske odvjetničke komore, kao pravne osobe s javnim ovlastima, koji NE SMIJE imati povratno djelovanje, kao što je to protuustavno određeno u njenom Tarifnom broju 48.

Hrvatski građani će protuustavno povratno djelovanje Odvjetničke tarife iz 2012. jako osjetiti u svim ovrhama i parnicama u kojima je javnobilježnička ili sudska odluka o troškovima postupka donesena 19.12.2012. ili kasnije, tako da će npr. u parnicama povodom dužnikovog prigovora protiv javnobilježničkog rješenja o ovrsi u kojima je glavnica duga manja od 1.000,00 kn, dužnik koji izgubi parnicu morati UVIJEK platiti minimalno 625,00 kn odvjetničkih ovršnih troškova i 625,00 kn odvjetničkih parničnih troškova, tj. ukupno minimalno 1.250,00 kn odvjetničkih troškova, što je u pravilu višestruko više od zbroja glavnice i kamata na glavni dug zbog kojeg je pokrenuta ovrha.

Za Hrvatsku udrugu javnih ovršitelja:

Vedran Vidmar

predsjednik

No related posts.