Udruga okuplja imenovane javne ovršitelje na području čitave Republike Hrvatske.

Kako smanjiti ovršne troškove

Kako smanjiti ovršne troškove

Nastavno na članke objavljene u hrvatskim medijima tijekom posljednja dva tjedna u svezi problema ovrha i ovršnih troškova, a u želji da hrvatsku javnost i dužnike informiramo o njihovim zakonskim mogućnostima da ovršne troškove smanje na minimum, evo nekoliko informacija koje bi hrvatskim ovršnim dužnicima mogle biti od pomoći.

Kod javnobilježničkih ovrha temeljem računa, izvoda iz poslovnih knjiga, mjenica, čekova i drugih tzv. vjerodostojnih isprava, ovršni troškovi za većinu dugova, čija glavnica ukupno iznosi do 1.000,00 kn, kod ovrha pokrenutih do 18.12.2012. g. su:

a)      odvjetnički trošak sastava prijedloga za ovrhu i PDV-a, od ukupno 312,50 kn,

b)      odvjetnički trošak izvida pravomoćnosti i ovršnosti javnobiležničkog rješenja o ovrsi i PDV-a, od ukupno 312,50 kn,

c)      odvjetnički trošak sastava prijedloga za dostavu pravomoćnog i ovršnog javnobilježničkog rješenja FINA-i i PDV-a, od ukupno 156,25 kn,

d)      javnobilježnička nagrada za izdavanje rješenja o ovrsi i PDV, od ukupno

75,00 kn,

e)      javnobilježnička nagrada za izdavanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi, od ukupno 37,50 kn,

f)        troškovi poštarine na ime dostave javnobilježničkog rješenja o ovrsi vjerovniku i dužniku, koji variraju od 15,00 do 37,50 kn,

dakle ukupno 908,75 do 931,25 kn.

Ako dužnik, računajući od dana primitka javnobilježničkog rješenja o ovrsi, u roku od 8 dana, odnosno kod ovrhe temeljem mjenica i čekova u roku od 3 dana, putem preporučene poštanske pošiljke ili izravno kod javnog bilježnika koji je izdao rješenje o ovrsi, izjavi PRIGOVOR u kojem U CIJELOSTI OSPORAVA RJEŠENJE o ovrsi, AUTOMATSKI ĆE SMANJITI troškove ovrhe za troškove navedene pod b), c) i e), dakle za ukupno 506,25 kn.

 

Nadalje, nije točno da je Ministarstvo pravosuđa odobravanjem nove Odvjetničke tarife, koja se primjenjuje od 19.12.2012. g., zaštitilo dužnike, već je odvjetničku nagradu u slučaju dužnikovog izjavljivanja prigovora protiv javnobilježničkog rješenja o ovrsi udvostručilo – po tarifi koja je važila do 18.12.2012. g. odvjetnik je u slučaju izjavljivanja prigovora imao pravo samo na nagradu za sastav prijedloga za ovrhu i PDV, od ukupno 312,50 kn, dok će po Tarifnom broju 11. st. 2. NOVE Odvjetničke tarife, objavljene u Narodnim novinama br. 148/2012., imati pravo na DVOSTRUKU paušalnu nagradu – 500,00 kn + PDV, tj. ukupno 625,00 kn, čime se se još jednom štite i promiču interesi ovršnog odvjetničkog lobija na štetu hrvatskih dužnika.

 

Što se tiče ZASTARE, prije svega dužnici trebaju znati da se ZASTARNI ROKOVI računaju od datuma dospijeća duga, koji uvijek mora biti naznačen u računu, izvodu iz poslovnih knjiga ili drugoj vjerodostojnoj ispravi koja je priložena rješenju o ovrsi, do dana kada je pokrenut ovršni postupak, a to je dan kada je prijedlog za ovrhu neposredno zaprimljen kod javnog bilježnika ili kada je bilježniku poslan poštom preporučeno.

 

Dakle, ako je od dospijeća duga do pokretanja ovrhe kod javnog bilježnika prošao zastarni rok, onda je dug u zastari, u suprotnom nije.

 

Oba gore  navedena datuma pokretanja ovrhe vidljiva su u javnobilježničkom prijamnom štambilju, koji se u pravilu nalazi u desnom gornjem kutu prvog lista rješenja o ovrsi.

Zastarni rokovi su:

a)      1 godina za sve komunalne i telefonske troškove za STAMBENI PROSTOR (stan, obiteljsku kuću, vikendicu i sl.),

b)      3 godine za sve komunalne i telefonske troškove za POSLOVNI PROSTOR, premiju osiguranja, mjesečne rate kredita, zakupninu i najamninu, pričuvu,

c)      5 godina za sve dugove za koje zakonom nije propisan kraći zastarni rok.

Na zastaru pazi samo sud, a ne javni bilježnik i odvjetnik, no samo ako dužnik istakne prigovor zastare u prigovoru protiv rješenja o ovrsi ili kasnije u parnici pred sudom do zaključenja prethodnog postupka.

Što se tiče ovrhe na pokretninama i nekretninama, čija je efikasnost naplate u sadašnjem sustavu sudske ovrhe ispod 3%, troškovi provedbe ovrhe ako bi ovrhe provodili JAVNI OVRŠITELJI bili bi 50-70% NIŽI u slučaju neuspješnog posredovanja između dužnika i vjerovnika prije početka provedbe ovrhe, odnosno 75-90% NIŽI u slučaju uspješnog posredovanja, budući da SUDJELOVANJE ODVJETNIKA u javnoovršiteljskoj ovrsi NE BI BILO POTREBNO.

Sustav izravne naplate putem FINA-e, koji je jedina prava novina u novom Ovršnom zakonu, puno je neefikasniji od Ovršnog zakona iz 2010. koji predviđa uvođenje javnih ovršitelja, budući da je u prvih mjesec dana u čitavoj RH provedeno SAMO 87 izravnih FINA naplata, tj. 2,8 naplata/ dan – 102 puta manje od 287 – broja sudskih rješenja o ovrsi na novčanim sredstvima, koje su hrvatski sudovi dnevno izdavali tijekom 2011. po odredbama Ovršnog zakona iz 2010.

Novi Ovršni zakon i nova Odvjetnička tarifa pogoduje samo odvjetničkim uredima koji zastupaju velike vjerovnike – banke, komunalna poduzeća, teleoperatere u desecima tisuća ovršnih predmeta i na njima zarađuju na milijune i desetke milijuna kn godišnje, poput odvjetničkog društva Hanžeković i partneri d.o.o. čija je bruto dobit za 2011. bila 16,4 milijuna kn i odvjetničkog ureda sadašnjeg ministra pravosuđa Orsata Miljenića, čija je bruto dobit za 2011. bila 2,4 milijuna kn, a na štetu dužnika, vjerovnika i Državnog proračuna RH, koji bi uvođenjem javnih ovršitelja uštedio 98,7 milijuna kn godišnje na troškovima ovrha koje sada provode sudovi.

Sve detalje o sustavu provedbe ovrhe putem javnih ovršitelja možete pročitati na web stranici Hrvatske udruge javnih ovršitelja www.javni-ovrsitelji.hr, u očitovanju „Od reforme ovrhe ni „r“.

Za Hrvatsku udrugu javnih ovršitelja:

Vedran Vidmar

predsjednik

No related posts.