Udruga okuplja imenovane javne ovršitelje na području čitave Republike Hrvatske.

Izravnom naplatom krši se ustavno pravo dužnika na žalbu!

Izravnom naplatom krši se ustavno pravo dužnika na žalbu!

I Izravna naplata domaćih upravnih i sudskih odluka i nagodbi, te obračunskih listova neće imati nikakav učinak na učinkovitost ovrhe putem FINA-e, budući da je izravnom naplatom obuhvaćeno samo 105.000 od ukupno 1.165.000 ovrha putem FINA-e godišnje, tj. samo 9% svih FINA-inih ovrha.

Preostalih 1.060.000 (91%) ovrha putem FINA-e godišnje čine ovrhe koje su se, kako prije uvođenja izravne naplate, tako i sve do danas, provodile i provode na način da se ovršne isprave izravno dostavljaju na FINA-u, bez sudjelovanja suda.

To su ovrhe temeljem ovršnih rješenja o ovrsi javnih bilježnika, zadužnica, bjanko-zadužnica i rješenja o ovrsi Porezne uprave, na koje FINA naplaćuje dužniku po 1 naknadu za svaku ovršnu ispravu, kao i kod izravne naplate.

II FINA naplati samo 35,6% svojih ovrha pa će tako naplatiti i samo 37.400 izravnih naplata godišnje, što je 3,2% svih FINA-inih ovrha (0,356 x 105.000 = cca 37.400; 37.400/1.165.000 = 0,032 = 3,2%).

Kod izravne naplate putem FINA-e, osim nezakonitom provedbom ovrhe na sredstvima dužnika koja su zakonom izuzeta od ovrhe, dužnici su dodatno oštećeni u svim slučajevima kada:

- dužnik prije izravne naplate plati dug, djelomično ili u cijelosti,

- je izravna naplata neosnovana zbog zastare ili nekog drugog razloga,

jer, i to u roku od samo 30 dana od FINA-inog zaprimanja vjerovnikovog zahtjeva za izravnu naplatu, dužnik mora stići (1), (2) i (3):

(1) primiti primjerak zahtjeva za izravnu isplatu koji mu pošalje FINA nakon zapljene ili obavijest svoje banke o zapljeni temeljem zahtjeva za izravnu naplatu,

(2) općinskom sudu podnijeti prijedlog za odgodu i/ili utvrđenje nedopuštenosti izravne naplate,

(3) ishoditi da općinski sud donese rješenje o odgodi i/ili nedopuštenosti izravne naplate i najkasnije 30. dan od FINA-inog zaprimanja zahtjeva za izravnu naplatu dostavi to rješenje FINA-i.

Ako u roku od 30 dana FINA ne zaprimi sudsko rješenje o odgodi i/ili nedopuštenosti izravne naplate, što će se redovito događati kod velike većine izravnih naplata, za koje su nadležni ovrhama krcati veći hrvatski općinski sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i dr., dužnik će svoje pravo na povrat neosnovano ovršenih financijskih sredstava morati ostvariti u posebnoj parnici, koja:

  1. prosječno traje 4 godine,

  1. redovito uključuje dodatne znatne odvjetničke i sudske troškove, uključujući i trošak financijskog vještačenja od minimalno 1.500,00 kn.

Potpuno je iracionalno, te socijalno i pravno neobranjivo:

1) da sprječavanje nezakonite pljenidbe novca sa računa dužnika, a time i sprječavanje povrede ljudskih prava dužnika ovisi o ažurnosti općinskih sudova, posebno nakon uzimanja u obzir činjenice da su općinski sudovi 50-70% neučinkovitiji od trgovačkih sudova, koji su Ovršnim zakonom iz 2012. u cijelosti isključeni iz provedbe ovrha pa tako i iz nadzora zakonitosti izravnih naplata putem FINA-e,

2) da će u FINA-inim ovrhama temeljem europskih ovršnih naloga drugih država-članica EU dužnici imati pravo na djelotvornu žalbu, a da pak kod izravnih naplata zbog preopterećenosti svih većih hrvatskih općinskih sudova dužnici nemaju čl. 18. st. 1. hrvatskog Ustava zajamčeno pravo na djelotvornu žalbu protiv izravne naplate, kojom bi mogli pravovremeno spriječiti nezakonitu izravnu naplatu putem FINA-e.

III Dakle, izravnom naplatom putem FINA-e:

1) povećana je pravna nesigurnost dužnika, jer FINA u brojnim slučajevima, o čemu su puno puta izvještavali i hrvatski mediji, provodi naplatu dugova koja su već ranije plaćeni izvan ovrhe i, što je puno gore, provodi ovrhu na primanjima dužnika koja su zakonom u cijelosti ili djelomično izuzeta od ovrhe, tj. na socijalnim naknadama i izuzetim dijelovima plaća i mirovina, što se ne bi događalo ako bi ovrhu na računima i štednim ulozima određivali javni ovršitelji,

2) dužnicima je uskraćeno njihovo zakonsko pravo na protuovrhu iz čl. 62., 63. i 64. Ovršnog zakona iz 2012., jer nezakonito ovršena sredstva dužnici neće moći vratiti u okviru ovršnog postupka izravne naplate, već će morati za to pokretati skupe i dugotrajne parnice,

3) dužnicima je uskraćeno njihovo ustavno pravo na djelotvornu žalbu, zajamčeno čl. 18. st. 1. hrvatskog Ustava,

4) dužnicima je uskraćeno međunarodnim ugovorima priznato pravo na djelotvornu žalbu, kao pravni lijek, zaštićeno:

- čl. 13. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

- čl. 47. Povelje o temeljnim ljudskim pravima Europske unije

5) svi parnicama već od ranije krcati veći hrvatski općinski sudovi još će se više opteretiti novim brojnim parnicama zbog nezakonitosti izravne naplate, na kojima će zarađivati isključivo odvjetnici koji će u tim parnicama zastupati stranke.

Takvim pravnim uređenjem izravne naplate putem FINA-e pogoduje se velikim domaćim vjerovnicima poput VIPneta i HPB-a, koje u ovrhama i parnicama i nakon njegovog imenovanja i nadalje zastupa odvjetnički ured ministra Orsata Miljenića, koji će na ovrhama i parnicama nastaviti zarađivati odmah nakon što mu završi ministarski mandat, kao što je razvidno iz rješenja Trgovačkog suda u Osijeku – Stalna služba u Slavonskom Brodu posl. br. Povrv-386/2012, donesenog 20.03.2012. – 3 mjeseca nakon što je odvjetnik Orsat Miljenić postao hrvatski ministar pravosuđa.

No related posts.